Realboard

K-Guard

KGuard

 
KITS DE VIDEOVIGILÂNCIA
catalogo_1469613129_2519.jpg
catalogo_1469613129_2519.jpg
catalogo_1469805658_9439.jpg
Easy Link PRO Kit 4/4 - DVR EL422 Easy Link PRO Kit 4/8 - DVR EL822 Easy Link PRO Kit 8/16 - DVR EL1622
     Easy Link PLUS Series Combo Kit: DSH-003 com Alarme

Aurora 4/4
Kit MR-4040
Easy Link PLUS Series Combo Kit: DSH-003 com Alarme AURORA 4/4 | AR421 - CTK001 MARS 4/4 | MR-4040
     

MARS KIT MR-4140 (4/4) COMBO KIT EL831 + 4WA713 (8/4)  
     

CÂMARAS CCTV
Pack 2 câmaras WA712D
4CW214H-H264
2HW212B -600TVL
WA712D 4CW214H-H264 2HW212B -600TVL
     
4HW212B-600TVL
HW113F


HW242CPK
4HW212B-600TVL HW113F HW242CPK
     


FW223GPK-Audio IN


HD912FPPK


HW912CPK

FW223GPK HD912FPPK HW912CPK
     
HD227EPK-DOME
HD228FPK


VW128H
HD227CPK-DOME HD228FPK VW128H
     
catalogo_1469618787_6456.jpg

catalogo_1469618873_6777.jpg

WI-FI WLP614M1
VW123D VW123E WI-FI WLP614M1
     
catalogo_1469618787_6456.jpg
4WA813F
 
     

CÂMARAS IP
QRT-301
catalogo_1444240566_6454.jpg
QRT-502

QRT-301 QRT-501 QRT-502
     
QRT-301
catalogo_1444240566_6454.jpg
 
IPB-400 IPB-300  
     

DVR

catalogo_1441290192_9929.jpg
catalogo_1441290192_9929.jpg
  DVR EL822 - 8 canais - HDD Opcional DVR EL1622 - 16 canais - HDD Opcional
     
catalogo_1465471739_7568.jpg
catalogo_1465471739_7568.jpg
catalogo_1465471739_7568.jpg
DVR HD481 - 4 canais BNC + 2 canais IP - HDD Opcional DVR HD881 - 8 canais BNC + 4 canais IP - HDD Opcional DVR HD1681 - 16 canais BNC + 8 canais IP - HDD Opcional
     
catalogo_1465471739_7568.jpg


KGUARD MP3201 - NVR 32CH, 4K(8MP), 8xPOE    
     
     


ACESSÓRIOS

CABO 30M
SINALÉTICA
Microfone AMB12-18
Cabo 30m Sinalética Microfone AMB12-18